Overslaan en naar de inhoud gaan

Wegkapiteins

Wegkapiteins

Han Adriaans


Han Adriaens


Theo Baudoin


Coen van Bergen


Frank Creemers


Theo Dekkers


Maarten Klomp


René Liebregts


Henrie Maatje


Kitty Maatje


John Olsthoorn


Peter van Os

Geert van Rooij


Marc Stoker


Huub Strijbos


Vincent Strijtveen


Robert ten Velde

Contactpersoon Wegkapiteins is Han Adriaens.

Richtlijnen wegkapiteins TC Nuenen:

Verzoek aan de wegkapiteins om regelmatig aanwezig te zijn.     
Maak voor vertrek de volgende afspraken met de groep:

 • Wacht met vertrekken totdat er een duidelijke verdeling van de groepen is.
 • Vertrekpunt voor de trappen van het Klooster.
 • Zorg dat je ruim voor vertrek aanwezig bent.
 • 5 minuten voor vertrek duidelijke verdeling in groepen.
 • Wie neemt per groep de leiding als wegkapitein.
 • Wie assisteert deze als 2e persoon.
 • Waarheen gaat de rit (denk aan de windrichting).
 • Welke afstand wordt er ongeveer gereden.
 • Wat is de gemiddelde snelheid.
 • Is er onderweg een pauzestop.
 • Hoe groot is deze groep.
 • Hoe laat verwacht je terug te zijn.
 • Zorg ervoor dat je ruim voor het donker wordt weer terug bent.

Afspraken tijdens de clubritten:

 • De ritten zijn alleen voor (potentiële) clubleden.
 • De wegkapitein rijdt voor in de groep.
 • De 2e wegkapitein rijdt achter in de groep.
 • er is met regelmaat oogcontact met elkaar.
 • Let op de snelheid en begin rustig (zeker in het begin van het seizoen).
 • De wegkapitein geeft aan wie de route bepaalt.
 • Vraag ook aan niet-wegkapiteins om ook eens de route te bepalen.
 • Iedereen houdt zich aan de afgesproken snelheid, let hierop.
 • Geef tijdig verandering van richting aan.
 • Neem de verkeersregels in acht.
 • Bebouwde kom vermijden, zo niet snelheid omlaag.
 • Bij een lekke band wacht de hele groep.
 • Waarschuw tijdig voor paaltjes of andere obstakels.
 • Na een bocht voorin rustig aanzetten.
 • Laat de groep in formatie rijden.
 • Wil je omkijken leg dan 1 hand op de schouder van je buurvrouw / -man.
 • Liever bellen dan roepen.
 • Houdt altijd rekening met andere weggebruikers.
 • Pas eventueel een korte aangepaste snelheid in om te drinken of te eten.
 • Een EHBO pakket kan nuttig zijn, neem dit mee (evenals GSM en lampje).
 • Kom telkens in clubtenue (clubshirt of clubjack en clubbroek of zwartebroek).
 • Helm dragen is verplicht.
 • Alles wat je doet doe je met de hele groep, samen uit samen thuis.
 • Als er een ongeval is, zoek naar de oorzaak en meldt betrokkenen bij secretariaat.
 • Veiligheid staat altijd voorop.

Afspraken over de snelheid:

 • Vitaalgroep : snelheid, route en afstand in goed overleg.
 • Groep 24: gemiddelde snelheid 24 km. = constant 24 - 25 op de teller.
 • Groep 26: gemiddelde snelheid 26 km. = constant 28 - 29 op de teller.
 • Groep 28: gemiddelde snelheid 28 km. = constant 30 - 31 op de teller.
 • Groep 30: gemiddelde snelheid 30 km. = constant 32 - 33 op de teller
 • Groep 30+: gemiddelde snelheid 32 km per uur of hoger, snelheid in overleg met de groep.

      
Bij vertrek:

 • We gaan zoveel mogelijk alle snelheidsgroepen laten rijden, te weten de groepen 24, 26, 28 en 30.
 • De wegkapiteins bepalen voor vertrek hoeveel en welke groepen er zullen rijden.
 • We vertrekken niet eerder dan dat alle groepen verdeeld zijn en klaar staan.
 • We zullen de verschillende snelheidsgroepen bij voorkeur niet samenvoegen.
 • De groepsgrootte is maximaal 16 mensen, anders is het overzicht te lastig en komt de veiligheid in gevaar.
 • We proberen zoveel mogelijk, in overleg met de groep, afstand en tijdsduur van de rit vooraf aan te geven.
 • We plannen onze ritten zo dat we een half uur voor donker terug zijn zodat we marge hebben bij pechgevallen.

      
Onderweg, en dat geldt voor iedereen:

 • Waarschuw elkaar luid en duidelijk bij obstakels of gevaarlijke punten: we zijn verantwoordelijk voor elkaars veiligheid.
 • Neem voor noodgevallen mee: je gsm, NTFU-kaartje met je telefoonnummer en evt. EHBO-setje.
 • Bij pech of valpartij: op een veilige plek wachten, niemand alleen naar huis.
 • Bij valpartij: maak foto's zodat wij bewijs hebben voor NTFU of gemeente.
 • We wachten altijd op elkaar, samen uit en samen thuis.
 • We houden ons altijd aan de verkeersregels, veiligheid voor alles.
 • Club tenue verplicht: TCN-shirt, zwarte broek en uiteraard helm.
 • We spreken mensen aan die zich niet aan de gedragsregels houden

 

Gedragsregels voor veilig fietsen in een groep

Veiligheid:

 • Kies de juiste snelheidsgroep; vermoeidheid vermindert de alertheid.​
 • Heb je een slechte dag? Doegeen kopwerk en/of vraag om minder snelheid.
 • Niet met je voorwiel naast een achterwiel komen, houdt veilige afstand.
 • Nooit plotseling op je trappers gaan staan of zijdelings uitwijken.
 • Niet plotseling remmen (bv bij gemiste afslag), liever de berm in sturen als dat kan.
 • Geen (grote) waaiers vormen bij zijwind, vraag om minder snelheid.
 • Houdt goed rechts op smalle wegen en bij onoverzichtelijke bochten

Oversteken van kruispunten:

 • Wacht tot de hele groep tegelijk kan oversteken.
 • Blokkeer daarbij niet de linker weghelft, blijf op je plaats in de groep.
 • Voorste rijders: Rustig snelheid weer opbouwen.
 • Bij hogere snelheden deelgroepen vormen met ruimte ertussen voor een noodstop.

 

Uitroepen en tekens:

Bijtijds de juiste weg aangeven bij kruising / splitsing     
- LINKSAF___ RECHTSAF___ RECHTDOOR

Bij voorkeur kruispunt oversteken als de hele groep dat in één keer kan     
- STOP___ VRIJ

Kop- en staartrijders altijd waarschuwen voor naderend gevaar

 • LET OP = onoverzichtelijke situatie, hond, richel, drempel, gat, etc.
 • TEGEN  = tegemoet komende fietser(s) of voetganger(s).
 • AUTO VOOR  = tegemoet komende auto.
 • AUTO ACHTER = inhalende auto.
 • ZIJWEG  = let op mogelijke dwarsverkeer.
 • FIETSPAD  = let op; maak vanaf nu gebruik van het fietspad.
 • PAALTJES evt. PULLEKES = paal(tjes) op fietspad.
 • ACHTER ELKAAR (of RITSEN) = achter elkaar  fietsen (smal fietspad, tegemoet komend verkeer, etc.).
 • Elke linker man laat zich daarbij voorzichtig zakken achter zijn buurman.
 • DOORDRAAIEN = doorschuiven aan de kop, de rechter man laat zich zakken.
 • LEK = rustig uitrijden naar een veilige plek (bij lekke band of pech).
 • RUSTIG = voorin niet zo snel optrekken en/of hard rijden.

Waarschuwingstekens:

 • Hand omhoog (voorste man) = Vaart minderen.
 • Bij links of rechts afslaan arm extra hoog uitsteken.
 • Met de hand laag naast je zwaaien = Let op! Obstakel aan die kant.
 • Geef waarschuwingen direct en duidelijk door naar achter of voor.
 • De meeste ongelukken gebeuren tegen het einde van de rit !!     

   

Tips voor het rijden in een groep     
Voor meer informatie kijk ook op www.slimmerfietsen.nl