Lange ATB tochten!!

Lange ATB tocht

We starten deze maand  (oktober) als DDW groep weer met een lange ATB tocht. Afgelopen seizoen en de jaren daarvoor konden we vaak op dinsdagen geen geschikte pauzeplaats vinden/reserveren omdat er vele eet-en drinkgelegenheden op dinsdagen gesloten zijn. Daarom was al eerder het voorstel gekomen om deze tochten op donderdagen te plannen. Tot nog toe is dat nog niet gecommuniceerd !

Dit bericht is bedoeld om aan te kondigen dat de lange winterritten met ingang van oktober zullen worden gepland/georganiseerd om te beginnen op DONDERDAG 20 oktober 9.30 uur vanaf start Klooster.

Jan en Theo zullen in overleg een eerste rit van ca. 80 km uitzetten met uiteraard een lunchpauze.
Ondergetekende zal op zich nemen om dit via de DDW en 28 groep app tijdig te communiceren.

 Met sportieve groet,
Hans Jochems.