Media-commissie

De Mediacommissie is een commissie die begonnen is met het verzorgen van het clubblad de Krakende Kettingen en de Website.
Later is hierbij toegevoegd het weergeven van diverse activiteiten d.m.v. film, foto en 2015 Facebook.
Sinds 2010 kunnen we via Youtube filmpjes en diareportages plaatsen van ± 15 minuten.
Te denken hierbij aan activiteiten zoals die georganiseerd worden door de Activiteiten-, ATB- en Toertochtencommissie.
Zoals een familiedag, feestavond, ATB weekend, Dak van Brabant, Snerttocht, Spanjereis, weekend Eifel, Zeeland, Diekirch-Valkenswaard etc.
Zo kunnen er ook interviews, oproepen etc. worden geplaatst.
Allerlei bezigheden binnen de vereniging die toonbaar kunnen worden gemaakt wat leuk is om daar op terug te kunnen kijken.
Het is ook mooi voor de organisatoren, die veel tijd en werk hebben ingebracht om het te realiseren en om dit te kunnen promoten zodat het binnen de vereniging blijft leven. Hierbij mogen de organisatoren zeker niet vergeten verslagen te maken of te laten maken van al die activiteiten want deze kunnen op de Website worden geplaatst maar vooral in het clubblad Krakende Kettingen wat in ons archief bewaard blijft. Met ingang van 2019 komt de KK alleen nog digitaal uit, 4 maal per jaar, aan het einde van ieder kwartaal. 
D.m.v. GPS pagina's kunnen er veel routes worden gedownload. De routes staan gerangschikt naar het aantal km's met kaartje op onze site. Deze worden van tijd tot tijd weer gekontroleerd om ze actueel te houden.
Het archief wordt door een lid beheerd en wordt digitaal bijgehouden wat wordt toegevoegd. Dit in samenwerking met de Mediacommissie. Dit zijn alle verslagen, documenten en afgedrukte foto's die binnen de vereniging worden gemaakt.
Er is een commissie met mensen voor KK, WS en FB gevormd die dit beheren.
Ieder heeft hierin zijn specialiteit waarbij alle personen bereid zijn als vervanger voor de 3 categorieën, indien nodig, bij te springen. Dit om te bevorderen dat alles doorgang kan vinden mocht er iemand verhinderd zijn.

E-mail adres voor Krakende Kettingen en Website is: mediacommissie@tcnuenen.nl
E-mail adres voor FaceBook is: facebook@tcnuenen.nl
E-mail adres voor GPS is: gps@tcnuenen.nl

KK = Krakende Kettingen, WS = Website, FB = Facebook.

Leden Mediacommissie:
Vacature
 
 
KK-WS
Huub Strijbos
Constantijnstraat 10, 5671 XE  Nuenen
040-2834119
KK-WS
Frank Pas Sophiastraat 15,
5671 XJ  Nuenen
040-7870121 FB