Lid worden

Aanmelden als lid van TC Nuenen

Klik hier voor het inschrijfformulier.

Het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt € 52,50 per jaar.
Het maakt daarbij niet uit of je de ATB of de racefiets gebruikt. Clubritten worden gehouden op zondag- en dinsdagochtend, vrijdagmiddag, dinsdag- en donderdagavond. ATB'ers rijden op donderdagavond en zondagochtend. Onder clubritten vallen ook tochten die georganiseerd worden door andere verenigingen.

Contributieoverzicht:

Soort Lidmaatschap Contributie per jaar Opmerking
A-Lid € 52,50 Hoofdlid
B-Lid € 47,50 Medegezinslid
T-Lid   (TCN-lid) € 17,50 Niet NTFU-lid
Nieuw Lid (vanaf 1 januari) € 87,50 A-Lid + shirt (€ 52,50 + € 35,=)
Nieuw Lid (vanaf 1 september) € 117,50

Contributie voor lopend jaar + nieuwe jaar + shirt.
(€ 82,50 + € 35,=)

 

 

 

 

 

 

 


 

Bankrelatie: Rabobank, rek. nr NL74RABO0148279422

Bovengenoemde bedragen gelden alleen bij automatische incasso.
Nieuwe leden kunnen de contributie uitsluitend per automatische incasso voldoen.
Klik hier om een machtigingsformulier te downloaden.
Om dit bestand te kunnen openen is een PDF reader nodig zoals Acrobat Reader.
Om de gratis Acrobat Reader te downloaden kun je hier klikken. 
Vul dit formulier in en stuur of mail dit naar de penningmeester.
Voor bestaande leden zonder automatische incasso is de contributie € 5,- hoger.
 

Aanmelden gebeurt via invullen van het inschrijfformulier.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst automatische incasso.
NTFU-pasjes werden in het verleden door de NTFU rechtstreeks naar je huisadres gestuurd.
Met ingang van 2019 krijgen nieuwe leden die echter niet meer automatisch thuisgestuurd.
Er is echter een alternatief, via je smartphone.
Meer hierover lees je op de website van de NTFU via deze link of op onze eigen website:
http://www.tcnuenen.nl/ntfu-informatie
Tegen betaling van € 5,= is bij de NTFU nog wel een plastic pasje te krijgen.

Nieuw lid vanaf 1 september
Iemand die zich vanaf 1 september aanmeldt: TCN meldt direct aan bij de NTFU.
Het nieuwe lid is dan meteen verzekerd en hoeft tot en met het eerstvolgende complete boekjaar geen contributie meer te betalen.
Bijvoorbeeld: Aanmelding per 1 september 2018, eerste contributie te betalen per 2019.
Zodoende loopt TCN geen betalingsrisico omdat de NTFU ons ook belast voor ongeveer 1,5 maal de jaarbijdrage.

Bij nieuw lid vanaf 1 september: de te betalen contributie wordt dan € 117,50 voor dit resterende jaar en het volgende jaar inclusief shirt.

Wijzigingen
Wijzigingen zoals adres, e-mail, telefoon etc. ook doorgeven aan ledenadministratie a.u.b.

E-mail adres: ledenadministratie@tcnuenen.nl