Kennismaking

Led-red.gifEen kennismaking met Toerclub Nuenen

TC Nuenen is een recreatieve wielersportvereniging, gevestigd in Nuenen, die vanaf de oprichting in 1996 haar leden de mogelijkheid wil bieden op hun nivo de wielersport te beoefenen, zowel op de racefiets als op de mountainbike.
Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd met als doel de leden sportief en sociaal met elkaar te verbinden. Wedstrijdsport is geen onderdeel van de vereniging.

Organisatie: het bestuur bestaat uit 6 personen. De activiteiten worden georganiseerd door commissies, bijv. de Toertochten- en ATBcommissie, kleding- en activiteitencommissie. Alle commissies met hun leden kun je vinden in de colofon van ons clubblad “Krakende Kettingen” en op onze website www.tcnuenen.nl 

Communicatie: onze mediacommissie verzorgt het clubblad ( 4x per jaar) , facebook en de website www.tcnuenen.nl 
Daarnaast versturen wij naar alle leden een twee-wekelijkse nieuwsbrief per mail met daarin de actuele fietskalender , activiteiten en eventueel andere belangrijke informatie.
Er zijn diverse What’s app groepen (ATB en weg) die elkaar informeren over ritten, vertrektijden etc.  Aansluiting bij een dergelijke groep loopt via de betreffende commissie.
Ook in de lokale media proberen we regelmatig te verschijnen.

Onze activiteiten:
- clubritten doordeweeks en in het weekend, zowel op de weg als in het bos ( aankondiging in de nieuwsbrief).
  We fietsen in diverse snelheidsgroepen : 24-26-28-30 en 30+.
  Clubritten zijn op di-morgen; vrijdagmiddag; di- en do-avond; zondagochtend. Vertrektijden zijn afhankelijk
  van het seizoen.
- regelmatig deelname aan NTFU-tochten in de regio
- fietsweekenden en de jaarlijkse Spanjereis
- de Nieuwjaarstocht, de Lentetocht, jaarlijkse Thema-avond, feestavond en Algemene Ledevergadering
- 2 x per jaar onze eigen atb-tocht Het Dak van Brabant en in juni de Van Gogh toertocht.

Veiligheid: op de weg rijden we met wegkapiteins. Maximale groepsgrootte is 15. Iedereen  is verantwoordelijk voor de groep en voor zichzelf. Elkaar waarschuwen en goed weggedrag is essentieel. Helm is verplicht.
En,  samen uit, samen thuis !!  In de bossen geldt hetzelfde.
Een 20-tal leden volgt jaarlijks een reanimatie/AED cursus.

Vrijwilligers: zonder hen staat alles stil ! Wij verwachten van nieuwe leden dat zij bereid zijn om bij verenigingsactiviteiten te helpen. Verzoeken daartoe worden in de nieuwsbrief gedaan.

Kleding: onze Kledingcommissie heeft een complete lijn clubkleding ter beschikking. Voor een afspraak kun je contact opnemen met Martijn van Moorsel of Tanja van Zon (040-2844890). Clubkleding, met name shirt, is verplicht tijdens clubritten.

Contributie: bedraagt 52,50 per jaar ( voor gezinsleden 47,50). Automatische incasso is verplicht.
Dit bedrag is inclusief 35,- NTFU-contributie waarvoor je o.a. een fietsverzekering krijgt, veel informatie en een
NTFU-pasje waarmee je korting krijgt bij NTFU-tochten.

Heb je vragen, bel gerust een van onderstaande bestuursleden.

Wij hopen je snel te mogen verwelkomen en wensen je veel plezierige en veilige fietskilometers.

Thea von Kriegenbergh  040- 2835977  penningmeester
Harrie van den Boogaard 06-24280820  secretaris
Harrie van der Heijden    06-53421556   bestuurslid, aandachtsgebied ATB
Joop- Roijakkers              040-2906470   bestuurslid, aandachtsgebied ATB
Frank de Jong                  040-2838362   bestuurslid, aandachtsgebied  toerfietsen
Maarten Klomp               06-19442849   voorzitter