Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy verklaring

Privacy-verklaring van TC Nuenen                                         

Datum : 20-05-2019

Dit is de privacyverklaring van Toerclub Nuenen gevestigd in Nuenen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40240803, hierna te noemen TCN.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij doen er alles aan om je privacy te beschermen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. TCN houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

     1. Onderstaand kun je terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens van je verzamelen en wie deze persoonsgegevens van ons ontvangen:


Doel : het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst 

Gegevens: voornaam, achternaam, adres, geslacht, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, bankgegevens.

Ontvangers : ledenadministratie, bestuur TCN en NTFU (NTFU ontvangt geen bankgegevens)

Bewaartermijn : gedurende de looptijd van het lidmaatschap ( na opzegging worden je gegevens direct uit de ledenlijst verwijderd). In onze financiële administratie worden je gegevens 7 jaar bewaard.

Doel : het versturen van digitale berichten

Gegevens : e-mailadres 

Ontvangers : alle leden en sponsoren

Bewaartermijn : na opzegging ontvang je geen digitale berichten meer van TCN

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden: TCN zal nooit persoonsgegevens doorgeven aan derden tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven ( met uitzondering van de NTFU), tenzij dit wettelijk verplicht is. TCN heeft alleen met de NTFU een verwerkingsovereenkomst voor je gegevens.

     2. Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je kunt TCN altijd vragen naar inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. Daarbij moet je je wel identificeren. Als je je gegevens wilt wijzigen of verwijderen, zullen wij dat ook doorgeven aan de NTFU. Voor contactgegevens, zie www.tcnuenen.nl 

     3. Beveiliging van je persoonsgegevens:

TCN treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Alleen daartoe bevoegde personen binnen TCN hebben toegang tot je gegevens. Al deze personen zijn verplicht tot geheimhouding.

     4. Minderjarigen
Voor minderjarigen ( tot 18jaar) is expliciete toestemming vereist van ouders of voogd.

     5. Links naar andere websites
De website van TCN kan links naar andere websites bevatten, zoals sponsoren. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van TCN. Andere websites hanteren hun eigen privacybeleid.

     6. Foto’s en films
Bij diverse activiteiten van TCN kunnen foto’s en films gemaakt worden. Door deelname of inschrijving ga je akkoord met de publicatie ervan. Als je dat niet wilt, dien je dat uitdrukkelijk kenbaar te maken aan het bestuur en degene die de activiteit organiseert.

     7. Wijziging van de privacyverklaring
TCN zal de privacyverklaring up to date houden. Op de website zal altijd de meest recente versie staan. Bij belangrijke wijzigingen zal TCN je tijdig informeren.

     8. Klachten of vragen
Als je vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens neem dan contact op met het bestuur van TCN. De contactgegevens van het bestuur vind je op de website: 
www.tcnuenen.nl/nl/bestuur