Overslaan en naar de inhoud gaan

Historie

Historie Toerclub Nuenen

 
Eerste groepsfoto voorafgaande aan de eerste Lentetocht in 1997

Hoe het begon 
Op 23 april 1996 werd bij notariële akte TCN opgericht. Het begon al een aantal maanden daarvoor, toen een aantal Nuenense wielerenthousiasten werden aangestoken door het virus, dat Tour de France heet. De eerste etappe zou immers op 26 juni van dat jaar dwars door Nuenen gaan. Een mooie gelegenheid om voor Nuenense toerfietsers een eigen toertocht te organiseren. 
Toen de organisatie daarvan eenmaal rond was bleek de behoefte groot om een eigen vereniging op te richten. Een eerste vergadering werd uitgeschreven, een bestuur werd gevormd, en de Toerclub Nuenen was een feit. 
Onder nummer 111098 werd de vereniging lid van de NTFU 

Een echte vereniging 
Een echte vereniging moest het worden, een vereniging met uitstraling en herkenbaarheid. Waar kan dat beter gestalte krijgen dan in de kleding. 
Het embleem is een eigen ontwerp en geïnspireerd door de beroemdste Nuenenaar, de schilder Vincent van Gogh. De zon in geel, straalt omgeven door warm rode druppels en gelegen in het paarsblauw van Van Gogh’s irissen op de shirts, de zomer- en winterjacks en de caps. Zo worden we goed gezien, zo willen we gezien worden als Nuenense Toerclub. 
Begonnen met 45 leden is Toerclub Nuenen inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste verenigingen van de NTFU in Zuid-Nederland en telt ruim 300 leden. Een bruisende vereniging, die gedragen wordt door vele vrijwilligers, die actief zijn in en voor een groot aantal commissies, die een veelheid van activiteiten rondom het toerfietsen op de weg of het bospad organiseren. De vitaliteit van de vereniging krijgt niet alleen gestalte in de deelname aan de clubactiviteiten, maar zeker ook in de voor- en najaarsvergadering, die altijd door een groot aantal leden worden bezocht. 

Een vereniging met uitstraling 
Dat willen we zijn, een vereniging met uitstraling. Toerclub Nuenen hecht aan kwaliteit. De kleding is een eerste keurmerk. Van ieder lid wordt verlangd dat hij/zij gekleed is in de outfit van de club. Er zijn afspraken over de snelheden, waarmee gereden wordt in de diverse groepen. 
Dinsdag- , donderdagavond en zondagmorgen zijn de reguliere clubritten. Later werden daar de dinsdagmorgen (2005) en de vrijdagmiddag (2008) aan toegevoegd. Deze groep is beter bekend als de Vitaalgroep. 
Tijdens onze reguliere tochten maken we gebruik van wegkapiteins. Zij hebben als taak toe te zien op de snelheden, de veiligheid van de fietsers, maar ook op die van de andere verkeersdeelnemers. 
De eisen, die gesteld worden aan de organisatie van de eigen tochten zijn groot. Dit weten de deelnemers ook wel te waarderen. Ruim 200 deelnemers telt de jaarlijkse Van Goghtocht die in juni verreden wordt. Het aantal deelnemers aan de twee veldtoertochten is nog groter. Waren het bij de eerste veldtoertocht in 1997 al 350 deelnemers, de laatste jaren is meer dan 1000 geen uitzondering. Velen van hen komen van ver buiten de regio. In 2004 heeft de NTFU het hoogst aantal te behalen punten toegekend aan de organisatie van onze atb-tocht. 
Ook de uitstraling buiten Nuenen is groot. Al vele jaren is TCN in grote getale aanwezig bij tochten zoals Diekirch-Valkenswaard, Ronde van het Eindhovens Dagblad, de Berg en Daltocht en diverse veldtoertochten in de regio. Weekenden in de Ardennen en de Eifel, de fietsvakantie in Spanje zijn al jaren een succes.

Vaste ATB route met het Dak van Brabant 
Op 19 oktober 2003 is op initiatief van TCN een vast en gemarkeerd parkoers voor atb’ers geopend 
In samenwerking met de Razob (Regionale Afvalverwerking Zuidoost Brabant), het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven), de gemeenten Nuenen, Mierlo, Helmond en Laarbeek is een prachtige route aangelegd die ook onderhouden wordt door onze leden. 
Deze route brengt ons naar het hoogste punt van Brabant, 75 meter boven N.A.P. en 60 meter boven het maaiveld, met prachtige vergezichten. 
De route sluit ook aan op de route van omliggende gemeentes in de regio. 

2002 
In januari 2002 is de website van TC Nuenen operationeel geworden. 

1996-2006 
In 2006 is het 2e lustrum gevierd met uitgebreide activiteiten zoals een feestavond, een lustrum-lentetocht met lunch, een meerdaagse tocht bekend onder de naam “fietsen met Vincent” en een familiedag met muziek en bbq. Ook is er een boek "10 Jaar TCN", verjaardagskalender en een DVD uitgebracht met prachtig foto- en filmmateriaal dat via onze website te bekijken was bij Onsnet.tv. 

2008 
Het jaar waarin het 12½ jarig jubileum is gevierd. Tijdens de feestavond in oktober werd ons clublied “samen uit samen thuis” gepresenteerd. 
Het clublied is op deze site te horen dat ter gelegenheid van het 12 1/2 jaar TCN is gepresenteerd. De december editie was de 60ste Krakende Kettingen die uit kwam. 

2009 
Wederom was er een jubileum, dit jaar de 25ste Dak van Brabant en het 250ste lid wat zich heeft aangemeld. 
ToerClub Nuenen, een vereniging die onder een goed gesternte werd geboren en het in zich heeft om te blijven wat ze is: een echte vereniging met een gezonde uitstraling naar de toekomst. 

2010 
Toerclub Nuenen bruiste dit jaar wederom van de activiteiten. De jaarlijks terugkerende evenementen voor zowel ATB als wegfiets zijn erg succesvol afgesloten. En alsof dit nog niet genoeg was, werden er dit jaar ook een aantal bijeenkomsten georganiseerd met betrekking op EHBO, reanimatie en AED. 
Public relations bleef aandacht vragen. De nodige aanpassingen voor de naaste toekomst zijn gemaakt. Sporten voor een goed doel kreeg een vliegende start met een 3-tal deelnemers aan Alpe d’Huzes.

2011 
Op 5 november het 15 jaar bestaan groots gevierd. 
Het 300ste lid heeft zich aangemeld wat extra aandacht heeft gekregen. 
De december uitgaven van de Krakende Kettingen was de 75ste editie binnen het bestaan van TCN. Speciale aandacht van de voorzitter en een viertal pagina's in kleur werden voor deze gelegenheid toegevoegd. Ook in dit jaar de 1ste Gulbergen24, 1 en 2 oktober, waarbij veel TCN leden zich voor hebben ingezet. 
Website TCN wordt na 10 jaar vernieuwd en op 1 januari 2012 in gebruik genomen. 

2012 
22 Januari Burgemeester Willem Ligtvoet en echtgenote opgehaald t.b.v. afscheid van verenigingen. 
4 Februari bij opening van ijsbaan in Nuenen door Burgemeester Maarten Houben zijn eerste act. 
Eerste vrouwelijk bestuurslid Thea von Kriegenbergh en als secretaris Kees de Jong komen in het bestuur dat verder bestaat uit Peter Linders voorzitter, Maarten Klomp penningmeester en Rini Sanders bestuurslid. 
Tijdens ALV in oktober gestemd en aangenomen 1x ALV per jaar, tevens belijdsplan gepresenteerd. 
2e Gulbergen24 groot succes met max. aan inschrijvingen. 
  
2013 
06 Januari snerttocht met +10 graden een record aan deelnemers namelijk 84.  
In navolging van Frans van Nunen (1986), Wim van Hees (1991) Edward von Kriegenbergh (1992), Frans van Grotel (1993), Dick Schonenveld (1996), Sjef van der Linden (1999), Jan Wesenbeek (2004) en Hans van de Berk (2011) is dit jaar met carnaval ook Joost Migchels Prins geweest. 
15 April 1e Thema-avond i.p.v. de ALV die in het vervolg eenmaal per jaar plaats vindt. 
De Zeelandtocht is het 10e achtereenvolgende jaar verreden. 
Op 21 augustus is een nieuwe website gepresenteerd. 
Op 28 september na de start van Gulbergen24 onthulde Anja Thijs, burgemeester van Eersel, samen met Rudi van Houts het internationale mountainbike-netwerk. 
4 Leden overleden m.n. Rob Sterenburg 3 september (59), Hans van Lieshout 17 oktober (69), Ton van Kuringen 5 november (66), Ingrid Vandeven 22 december (55).

2014 
05 Januari snerttocht, grote opkomst ±80 leden met ook nu weer +10 graden. Op 31 maart 2de Thema-avond met 3 onderwerpen die voor iedereen erg interessant bleken, zie KK nr 2. Vanwege de weersomstandigheden had de Lentetocht geen doorgang op 11 mei. Groepsfoto werd op 25 mei gemaakt. Gerard Vrijhoeven maakte de tocht Santiago De Compostela in zijn eentje. Op 17 november tijdens de ALV nam Peter Linders afscheid van ruim 10 jaar voorzitterschap. Opvolger is Maarten Klomp.

2015 
Het jaar 2015 was een druk jaar te noemen met veel activiteiten. Hierbij hadden de organisatoren niet te klagen over het aantal deelnemers. We denken dan aan de Snerttocht (88 deelnemers), Mallorca, Lutzerath, Damesweekend, Zeelandtocht, HBT weekend, Diekirch – Valkenswaard etc. Dan zijn er nog de tochten, die door groepjes leden, zelf zijn georganiseerd. Ook weer een individuele tocht nu door Neel Rijnders naar Santiago De Compostela. 
Ook de activiteiten, waarbij we afhankelijk waren van inschrijvende deelnemers, zijn goed bezocht.  Zoals Dak van Brabant en Van Goghtocht. Dit alles is dan ook mede te danken aan de vele vrijwilligers die alles in goede banen weten te leiden. Hierdoor heeft het bestuur dan ook gemeend om deze vrijwilligers op onderstaande manier te gaan waarderen. 
Dit jaar, vanaf 1 april, is Facebook ge-introduceert, wat de informatieverspreiding ten goede komt. 
1 Lid overleden: Jos Vorstenbosch 13 december (59).

Hieronder een overzicht van de wijzigingen in het afgelopen jaar.

 1) Vrijwilligersbijdrage  
In de ALV van oktober 2014 is het voorstel goedgekeurd dat er een andere toekenning komt, met ingang van 1 jan 2015, van de commissiebudgetten. Tot op heden verdeelden de commissies hun toegekende budget over de diverse activiteiten. 
Ons aangenomen voorstel behelst 2 onderwerpen mbt onze vrijwilligers en commissieleden - er wordt op het eind van elk jaar aan alle commissieleden en enkele speciale vrijwilligers een bedrag uitgekeerd. Dit bedrag is afhankelijk van de financiële toestand van TCN, maar was in 2015  € 50,- pp. Dit bedrag is geheel vrij te besteden. In november gaat er een mail naar de betreffende leden hoe zij het bedrag willen ontvangen - voor commissievergaderingen kan door de organisator € 20,- bij de penningmeester gedeclareerd worden. Geen bonnen nodig, wel een mailtje.  
Het gevolg van deze nieuwe werkwijze is dat de budgetten voor de TTC en ATB-commissie zijn verlaagd.

 2) Automatische incasso  
Vanwege een verandering bij de NTFU is het noodzakelijk geworden alle contributies voor 31 januari binnen te hebben. De uiterste afmelddatum van leden is nu 31 januari geworden. Omdat in het verleden op dat moment nog altijd 25% van de contributies niet ontvangen was, zouden wij bij ongewijzigd beleid financiële risico lopen. De NTFU betaalt na 31 januari de € 35,- lidmaatschapsgeld niet meer terug. Vanwege dat financiële risico en het vervelende werk van contributie innen heeft de ALV in oktober 2015 goedgekeurd om via de Rabobank de contributie-inning automatisch te laten plaatsvinden. 
Nieuwe leden zijn verplicht tot autom. incasso, bestaande leden hebben eenmalig de keuze, met dien verstande dat bij niet-autom. incasso de contributie met € 5,- verhoogd wordt. Zgn incasso-kosten.

 3) Nieuwe kledinglijn 
2 Jaar geleden is onder de leden een enquête gehouden over een evt nieuwe kledinglijn. Inmiddels is de kledingcommissie al zeer ver met een nieuwe leverancier om de door Frank Creemers ontworpen kleding in productie te geven. De bedoeling is dat hele assortiment op termijn wordt omgezet naar het nieuwe ontwerp. 
De ontwerper had de opdracht meegekregen om het ontwerp te moderniseren met behoud van onze hoofdkleuren.

 4) Nieuwe bestuurssamenstelling  
In 2014 Peter Linders is als voorzitter opgevolgd door Maarten Klomp. Penningmeester Maarten Klomp is opgevolgd door Thea von Kriegenbergh. Secretaris Kees de Jong heeft zijn functie overgedragen aan Harrie van den Boogaard. Kees is algemeen bestuurslid geworden. 
In 2015 zijn Kees de Jong en Rini Sanders afgetreden. De opvolgers van Rini Sanders uit de ATB-hoek zijn Joop Roijakkers en Harrie van der Heijden. 
Daarnaast is toegetreden als opvolger van Kees de Jong, Frank de Jong, met als aandachtsgebied de TTC. 
Dus in goed anderhalf jaar tijd een complete wijziging.

2016 
 3 Januari Snerttocht met ± 85 deelnemers. 21 Maart 4de thema-avond. Lezingen gehouden door Peter van Dongen, over zijn bedrijf Caffè Valente. Als 2de deed Wim Daniëls zijn verhaal met als rode draad "de fiets". Was een succesvolle avond. Vanaf 1 april was er de mogelijkheid om het nieuwe TCN tenue aan te schaffen. Op zaterdag 9 april werd het 20 jaren bestaan gevierd van TCN. Begin was om 14.00 uur samenkomst bij de kiosk. Hierna een fietstocht op de gewone fiets voor leden en partners van ± 25 km. Met onderweg diverse aanlegplaatsen. 
's Avonds voortzetting van deze jubileum-activiteit. Voor verslag zie KK nr 2 en 3. 8 Mei Lentetocht ± 75 deelnemers. Een mooie tocht voor de wegfietsers van 62 km dit met een zomerse temperatuur. Met dit lustrumjaar de overleden leden bij de Maria Magdalenakapel in Esdonk herdacht. 19 Juni Van Goghtocht onder mooie omstandigheden ± 300 deelnemers. Lid overleden: Peer Pero 20 juni (64). Lid overleden: Gerard Donkers tijdens tocht Diekirch - Valkenswaard 27 augustus. (71). Op 16 oktober 40ste Dak van Brabant verreden  met mooie weersomstandigheden ± 900 deelnemers. Daarna een BBQ voor de vrijwilligers. 
In december kwam de 100ste editie van de Krakende Kettingen uit met 76 pagina's. Een speciale met een kleurenpagina met foto's van heden en verleden.

2017 
Deze terugblik op 2017 bevat naast hoogtepunten ook enkele minder leuke zaken. 
Om daarmee te beginnen : het onverwachte overlijden van Frits Massee was voor iedereen een grote schok. Vele leden hebben zijn afscheidsbijeenkomst bijgewoond. Daarnaast zijn enkele leden getroffen door nare ziektes. Ik noem geen namen omdat het risico bestaat dat ik mensen onvermeld laat. Voor zover zij nog niet genezen zijn, wens ik hen van harte beterschap en snel herstel. 
En uiteraard zijn er de onvermijdelijke valpartijen geweest waarvan de gevolgen niet al te ernstig waren, gelukkig. Onze oproep blijft in dat verband dan ook keihard staan: wees voorzichtig en fiets verantwoord voor jezelf en voor anderen. 
Dan volgen nu de plezieriger zaken in onze club. 
De eerste clubrit op de weg was op 7 maart. Nog nooit was het zo’n heerlijk weer, 25 graden, met een geweldige opkomst. Verder hebben we alle gebruikelijke evenementen gehad. Ik noem de twee succesvolle Dak van Brabant weekenden en de van Goghtoertocht in juni. 
Fantastisch dat we met zoveel vrijwilligers deze drie NTFU-tochten zo goed organiseren. Grote complimenten voor iedereen. Uiteraard mag in dit overzicht niet ontbreken: onze drukbezochte fietsweekendjes  Lutzerath, HBT, Zeeland, Limburg, Diekirch en Spanje. Een grote groep is ook nog naar de Mont Ventoux geweest. Daarnaast alle clubritten door de week en in het weekend. Ook voor de organisatoren van deze evenementen en ritten een groot compliment : zonder hen zou alles stilstaan. 
Ook op ander vlak zijn we druk geweest. Qua communicatie is de website vernieuwd en zijn we gestart met het 2-wekelijks versturen van een digitale nieuwsbrief waardoor het nieuws en de clubagenda snel en actueel bij de leden is. 
Er zijn 20 leden naar de jaarlijkse reanimatie/AED-cursus geweest, we hebben ons gepresenteerd op de Verenigingenmarkt om daarmee nieuwe leden aan te trekken, we reden voorop bij de Lonu van Goghloop, we zijn het bevrijdingsvuur gaan halen in Eindhoven, we hebben het verkeersexamen voor scholieren begeleid, velen waren vrijwilliger bij de Gulbergen24 en tenslotte werd onze Thema-avond op erg vermakelijke wijze verzorgd door schrijver en presentator John van Ierland met veel verhalen uit de oude wielerdoos. Niet onvermeld mag blijven dat onze grote clubactiviteiten zoals de Snerttocht met receptie, de Lentetocht en ons jaarfeest zeer druk bezocht zijn. 
Ik spreek de hoop uit dat 2018 een heel sportief, gezond en veilig jaar mag zijn.

Maarten Klomp

2019 
2019 is als een razende voorbij gegaan. Hopelijk zijn jullie wensen en voornemens een beetje uitgekomen : lekker, veel en veilig gefietst, van een  goede gezondheid genoten, gezelligheid thuis,  goed gewerkt ( en voor velen van ons : van een goed pensioen genoten) . 
Voor onze club is 2019 een goed jaar geweest. Met 270 leden zijn we een van de grotere verenigingen in Nederland. Maar veel belangrijker is dat we een erg actieve, sociale en gezonde club zijn. Met veel mensen die elkaar opzoeken om te fietsen, maar die er ook zijn als iemand ziek is en juist dan behoefte heeft aan steun. Dat zijn heel waardevolle dingen. 
Evenals vorige jaren hebben al onze commissieleden en andere vrijwilligers ervoor gezorgd dat we in 2019 weer genoten hebben van talloze mooie ritten in het bos en op de weg, verschillende weekenden met z’n allen op pad konden gaan, dat het Dak weer stond als een huis, een mooie van Goghtocht,  dat onze ATB-route er fantastisch bijligt, onze website, nieuwsbrief en KK er gelikt uitzien, kortom, teveel op alles te noemen. 
Dankzij deze leden komt dit alles tot stand en hebben we een geweldige club. Namens het bestuur en alle leden, zeer bedankt. 
Heel triest was het overlijden begin dit jaar van ons lid Christianne de Swart. En helaas maar onvermijdelijk , zijn diverse mensen ziek geworden, hebben klachten, operaties ondergaan, zijn  gevallen , allemaal dingen die onlosmakelijk verbonden zijn aan het leven en soms ook aan sporten, maar desondanks erg vervelend zijn.  Laat ons weten als je iemand kent die wat overkomen is, en wij gaan er vanuit het bestuur naar toe met een bloemetje. 
Nog even en het is weer Kerst en Nieuwjaar, daarom wensen wij alle leden en hun familie en alle sponsoren en adverteerders  fijne en gezellige feestdagen en een heel goed, sportief en gezond 2020. 
Heel graag tot ziens op onze Snerttocht tevens Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari om 9.45 uur

Thea, Frank, Harrie, Harrie, Joop en Maarten


2022
In 2021 bestond onze Toerclub 25 jaar, en het werd tijd om dat na een paar jaren met weinig activiteiten eens goed te gaan vieren. Dat moest dan maar eens gebeuren op 11 september 2022.
Om 11:30 werd er verzameld bij Schafrath waar iedereen welkom werd geheten met een kop koffie en een stuk vlaai. Toen dit op was werd het tijd om de fiets te pakken. Gewone fietsen dit keer.
Op papier stond een te volgen route en die voerde ons via Lieshout en Mariahout naar Hoeve Strobol in Nijnsel.
Heel mooi om allerlei machines en apparaten uit het verleden te kunnen bekijken.
Heel groot of klein, er is van alles te vinden, oude auto’s, tractoren, oud gereedschap en nog veel meer. Toen Peter de jukebox bediende begon iedereen tegelijk “put your head on my shoulder” mee te zingen.

Nadat hier iedereen rond had gekeken was het weer tijd om de terugweg te gaan fietsen.
Na een mooi tochtje kwamen we aan bij het clubhuis van de Sint Antoniusschut op het Eeneind.

Natuurlijk moet er bij een Schut ook geschoten worden en daarvoor kon iedereen zich inschrijven.
De houtblok die van de paal geschoten moet worden was nu voorzien van een fietser. Een blok voor de dames en een voor de heren. Veel mensen deden hieraan mee.
Rond 17:00 was het tijd om de barbecue aan te steken. Gelukkig was het een barbecue met een flink oppervlak want iedereen had honger gekregen van het fietsen.
Onder het bakken kwam Hein Donkers geheel omgekleed een prachtig verhaal vertellen over de club. Oude koeien werden uit de sloot gehaald en er werd flink gelachen.

Hierna kwamen er ook nog 6 dames naar voor die ons een indruk gaven hoe onze verzorgingsstaat er over een aantal jaren uit zou komen te zien. Dit was erg mooi om te zien en lachwekkend, en wie weet komt het nog eens zo ver.