Club info

Groepsfoto 2017

 

Het archief van TC Nuenen

TCN bewaart zo'n beetje alle uitgebrachte publicaties, zowel digitaal als op de ouderwetse manier, op papier.

Sinds kort hebben we een taakverdeling: Johan Pullens zorgt voor het algemene archief en bij Maarten Klomp komt alle papierwerk, verslagen, artikelen, foto's, KK etc te liggen. Huub Strijbos beheert het digitale archief.

Als leden inzage willen hebben, foto's willen gebruiken of wat dan ook, neem dan even contact op met het bestuur.

En mocht iemand iets hebben met betrekking tot onze club wat leuk is om centraal te bewaren, neem even contact op met Johan, Huub of Maarten (zie het colofon in de KK).

Maarten Klomp

 

Kom toch fietsen !!

Beste leden,

Ontelbaar vaak wordt er gezegd: we hebben zowat 300 leden, maar we zien er zo’n 100 a 150 geregeld fietsen, in clubverband, solo of in “besloten” groepjes. Waar zou de rest toch zitten?

Heel goed bezocht zijn onze Snerttocht met nieuwjaarsborrel, de Lentetocht, het jaarfeest, thema-avond en algemene ledenvergadering. En toch komen er dan ‘maar’ 1/3 van alle leden. Nog steeds een enorme groep, maar toch…, we missen er zo’n 200!

Wij kennen de redenen niet waarom de helft van onze leden bijna onzichtbaar is. We zouden dat graag wel willen weten en roepen jullie op eens naar ons te reageren. Mogelijk gaan we de komende tijd zelf contact met je opnemen.

Misschien moeten we ons aanbod van activiteiten aanpassen, misschien zijn er onvervulde wensen (op club- en fietsgebied natuurlijk), misschien heb je goede ideeën om de opkomst te vergroten.

Dit geldt uiteraard zowel voor de wegfietsers als de mountainbikers.

We zitten vooral tijdens de avondritten in een soort vicieuze cirkel: doordat de opkomst gering is, kunnen we nauwelijks voldoende snelheidsgroepen maken, en dat weerhoudt leden dan misschien weer om te komen met als gevolg nog minder fietsers. Ook dat geldt voor de weg en de bossen.

Met andere woorden, hoe hoger de opkomst, des te meer verschillende groepen we kunnen vormen en dus voor elk wat wils.
Kortom, dit is een oproep om vaker te komen fietsen en dit is een oproep om je wensen en ideeën te spuien.

Wil je reageren, neem dan svp contact op met je bestuur (kijk in het colofon van de Krakende Kettingen of op onze website/commissies/bestuur voor informatie)

Met sportieve groeten,

Thea, Harrie, Frank, Joop, Harrie en Maarten

Hoe zijn alle TCN-leden verzekerd?

De NTFU-fietsschadeverzekering
Als lid van de NTFU ben je automatisch verzekerd tegen onder andere materiele schade aan je fiets en persoonlijke eigendommen ten gevolge van een ongeval. ( dus niet diefstal !!). Je bent niet alleen verzekerd tegen schade tijdens een NTFU-evenement, maar ook als je alleen of met je clubgenoten gaat fietsen. Bovendien is de schadeverzekering geldig in heel Europa. De verzekering is persoonsgebonden. Heb je meerdere fietsen, bijv. een racefiets en mountainbike, dan hoef je ze niet beiden te verzekeren. Je bent namelijk verzekerd voor de fiets waar je dat moment op rijdt.
De maximale uitkering is 1000,- per gebeurtenis. Voor persoonlijke eigendommen is dat 115,-. Het eigen risico is 50,- per gebeurtenis. 
De vergoeding van de schade wordt uitgekeerd aan de hand van de dagwaarde van je fiets of het betreffende onderdeel.
De dagwaarde wordt bepaald door de nieuwprijs, verminderd met 1% per maand. Heb je een fiets die meer waard is dan 1000,- dan kun je via een aanvullende verzekering de dekking verhogen tot maximaal 10.000,-.
Kijk hiervoor op www.ntfu.nl   bij /producten/verzekeringen.

Het melden van schade gaat met een digitaal schadeformulier, ook te vinden op de website. Je moet wel even inloggen met je NTFU-nummer.
Je hebt voor het melden foto's van de schade aan fiets en kleding etc. nodig, en aankoopbewijzen en schriftelijke offerte van de reparatie. Na melding krijg je een bevestiging van de verzekeraar en wordt de claim in behandeling genomen.

Uiteraard wensen wij iedereen een schadevrij en veilig seizoen toe.

Maarten Klomp