Uitnodiging jaarvergadering

Beste leden,

Graag nodigt het bestuur jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 2 december a.s.
Zoals gebruikelijk dienen we een nieuw kascommissielid te kiezen ( Theo van Herpt is aftredend) en dit jaar 3 bestuursleden : 
Harrie van der Heijden en Joop Roijakkers zijn aftredend en niet herkiesbaar, Maarten Klomp is aftredend en herkiesbaar.

Leden die zich kandidaat willen stellen als ATB-bestuurslid of als voorzitter roepen wij op zich bij het bestuur te melden.
Uiteraard hopen wij op jullie aller aanwezigheid.

Het bestuur.

Klik hier voor de agenda.