Mededelingen van het bestuur

Beste leden,

Graag even je aandacht voor 2 mededelingen van je bestuur

- Privacy-verklaring : volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) is elke organisatie
  wettelijk verplicht aan te geven hoe zij omgaat met persoonsgegevens. Deze verklaring kun je nu op onze
  website vinden onder http://www.tcnuenen.nl/privacyverklaring
  Mocht je vragen of opmerkingen daarover hebben, neem dan contact op met je bestuur.

- Meld ongevallen binnen 24 uur : al onze leden zijn via de NTFU verzekerd voor materiaal en ongevallen tijdens
  clubritten. Bij blijvende invaliditeit keert deze verzekering maximaal 25.000,- uit en bij overlijden 12.500,-.
  Mocht dit onverhoopt gebeuren is het belangrijk om dat binnen 24 uur te melden aan de NTFU ( info@ntfu.nl )
  of aan je bestuur. Misschien denk je daar op zo'n moment niet aan, maar om problemen over eventuele uitkering
  te voorkomen is het essentieel. De NTFU meld jouw schade bij de verzekeraar en deze neemt dan contact met je op.