Clubblad KK

Aanlevering kopij en uitkomen van Krakende Kettingen in 2017

EDITIE

UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ

UITERSTE VERSCHIJNINGSDATUM

1
19 februari 2017
04 maart 2017
2
08 april 2017
22 april 2017
3
17 juni 2017
01 juli 2017
4
09 september 2017
23 september 2017
5 09 december 2017 23 december 2017

Kopij aanleveren d.m.v. e-mail: mediatcn@gmail.com

Veel kopij kan ruim voor de einddatum aangeleverd worden. Dit stelt de redactie in staat om meer tijd te besteden om er een mooie editie van te kunnen maken.
Tevens kan hij dan ook tijdig worden aangeleverd bij de drukker en valt het vervolgens weer tijdig bij u op de mat. 
Bij voorbaat dank.

Redactie Krakende Kettingen:
Huub Strijbos
Martien van den Biggelaar

Eerste omslag 1996, tweede omslag vanaf december 2004, derde omslag vanaf februari 2007.

Huidige voorblad