Lid worden / aanmelden

Aanmelden als lid van TC Nuenen

Klik hier voor op inschrijfformulier

Het lidmaatschap van onze vereniging bedraagt € 50,- per jaar.
Het maakt daarbij niet uit of je de ATB of de racefiets gebruikt. Clubritten worden gehouden op zondag- en dinsdagochtend, vrijdagmiddag, dinsdag- en donderdagavond. ATB'ers rijden op donderdagavond en zondagochtend. Onder clubritten vallen ook tochten die georganiseerd worden door andere verenigingen.

Contributieoverzicht:

Soort Lidmaatschap Contributie per jaar Opmerking
A-Lid € 50,-- Hoofdlid
B-Lid € 45,-- Medegezinslid
M-Lid € 35,-- 2e NTFU-lid
T-Lid   (TCN-lid) € 15,-- Niet NTFU-lid
Nieuw Lid (vanaf 1 januari) € 93,-- A-Lid + shirt,+ buff
Nieuw Lid (vanaf 1 september) € 120,50

Contributie voor lopend jaar + nieuwe jaar + shirt + buff + bidon.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankrelatie: Rabobank, rek. nr NL74RABO0148279422

Bovengenoemde bedragen gelden alleen bij automatische incasso.
Nieuwe leden kunnen de contributie uitsluitend per automatische incasso voldoen.
Klik hier om een machtigingsformulier te downloaden.
Om dit bestand te kunnen openen is een PDF reader nodig zoals Acrobat Reader.
Om de gratis Acrobat Reader te downloaden kun je hier klikken. 
Vul dit formulier in en stuur of mail dit naar de penningmeester.
Voor bestaande leden zonder automatische incasso is de contributie € 5,- hoger.

Bij nieuw lid vanaf 1 september: de te betalen contributie wordt dan € 117,50 per jaar incl shirt, bidon en buff.

Aanmelden gebeurt via invullen van het inschrijfformulier. Je ontvangt binnen enkele dagen een mail van onze penningmeester met een machtigingskaart voor de automatische incasso.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst automatische incasso.
Het NTFU-pasje wordt door de NTFU rechtstreeks naar je huisadres gestuurd.

Nieuw lid vanaf 1 september
Iemand die zich vanaf 1 september aanmeldt: TCN meldt direct aan bij de NTFU.
Het nieuwe lid is dan meteen verzekerd en hoeft tot en met het eerstvolgende complete boekjaar geen contributie meer te betalen.
Bijvoorbeeld: Aanmelding per 1 september 2015, eerste contributie te betalen per 2017.
Zodoende loopt TCN geen betalingsrisico omdat de NTFU ons ook belast voor ongeveer 1,5 maal de jaarbijdrage.

Wijzigingen
Wijzigingen zoals adres, e-mail, telefoon etc. ook doorgeven aan ledenadministratie a.u.b.

E-mail adres: ledenadministratie.tcn@gmail.com