Clubblad KK

Aanlevering kopij en uitkomen van Krakende Kettingen in 2019

EDITIE

UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ

UITERSTE VERSCHIJNINGSDATUM

1
17 maart 2019
31 maart 2019
2
16 juni 2019
30 juni 2019
3
 
 
4
 
 

Kopij aanleveren d.m.v. e-mail: mediacommissie@tcnuenen.nl

Veel kopij kan ruim voor de einddatum aangeleverd worden. Dit stelt de redactie in staat om meer tijd te besteden om er een mooie editie van te kunnen maken.
Tevens kan hij dan ook tijdig worden aangeleverd bij de drukker en valt het vervolgens weer tijdig bij u op de mat. 
De Krakende Kettingen wordt bezorgd bij alle leden die wonen in de gemeente Nuenen.
De leden die buiten de gemeente Nuenen wonen ontvangen sinds de zomer 2017 een digitale variant.
Zij krijgen een link per e-mail gestuurd waar ze de KK kunnen lezen of downloaden.

Redactie Krakende Kettingen:
Huub Strijbos
Geert van Rooij

Eerste omslag 1996, tweede omslag vanaf december 2004, derde omslag vanaf februari 2007.

Huidige voorblad