Clubblad KK

Uitgekomen Krakende Kettingen lezen:

In deze tabel zijn alle uitgekomen Krakende Kettingen te lezen vanaf 2019.
De nieuwe uitgaven van de Krakende Kettingen worden bovenaan toegevoegd, de bovenste is dus altijd de nieuwste.
Wil je de Krakende Kettingen downloaden naar je eigen PC?
Klik met rechts op de link om de KK te lezen en kies dan voor "doel opslaan als".

 

EDITIE

UITGIFTEDATUM

LINK OM DE KRAKENDE KETTINGEN TE LEZEN

4-2019
 
 
3-2019
2-oktober 2019
2-2019
3 juli 2019
1-2019
31 maart 2019

 

Aanlevering kopij en uitkomen van Krakende Kettingen in 2019

EDITIE

UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ

UITERSTE VERSCHIJNINGSDATUM

1
24 maart 2019
31 maart 2019
2
23 juni 2019
30 juni 2019
3
22 september 2019
29 september 2019
4
15 december 2019
22 december 2019

Kopij aanleveren d.m.v. e-mail: mediacommissie@tcnuenen.nl

Veel kopij kan ruim voor de einddatum aangeleverd worden. Dit stelt de redactie in staat om meer tijd te besteden om er een mooie editie van te kunnen maken.
De Krakende Kettingen is in gedrukte vorm gemaakt tot maart 2019. 
Vanaf juni 2019 ontvangen alle leden een link in de mail waar de nieuwe Krakende Kettingen gevonden kan worden op de website.
De leden die buiten de gemeente Nuenen wonen ontvangen al sinds de zomer 2017 een digitale variant.

Redactie Krakende Kettingen:
Huub Strijbos
Geert van Rooij

Eerste omslag 1996, tweede omslag vanaf december 2004, derde omslag vanaf februari 2007.

Huidige voorblad